Parenteel van Johan Georg Hardij

versie 7-11-2023

I Johan Georg Hardij is geboren omstreeks 1730 in Goslar, Duitsland. Johan is overleden vóór 31-01-1817, ten hoogste 87 jaar oud.

Religies:

06-04-1751

   

Luthers

22-04-1752

   

Luthers

11-01-1754

   

Luthers

10-02-1756

   

Luthers

20-05-1757

   

Luthers

18-06-1759

   

Luthers

08-01-1761

   

Luthers

Johan trouwde met Catharina Barbara Simonis. Catharina is geboren omstreeks 1723 in Gangfurt, dochter van Joannes Simonis en Anna Maria Meij. Catharina is overleden op 31-01-1817 om 15:00 in Maastricht, ongeveer 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-02-1817. Bij de overlijdensaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Carel Willem Hustin (geb. ±1769) en Willem Augustus Cavelier (geb. ±1789).

Adres:

31-01-1817

   

langs het Vrijthof, Maastricht

Beroep:

31-01-1817

   

passementwerkster (maakster van decoratief borduurwerk of kantkloswerk van goud- en zilverdraad)

Religies:

06-04-1751

   

Luthers

22-04-1752

   

Luthers

11-01-1754

   

Luthers

10-02-1756

   

Luthers

20-05-1757

   

Luthers

18-06-1759

   

Luthers

08-01-1761

   

Luthers

Getuige bij:

05-10-1800

   

doop [waarschijnlijk] Catharina Barbara Hardij (1800-±1800) [zie II-b,1]

   

[grootmoeder vaderszijde]


Kinderen van Johan en Catharina:

 

1 Anna Maria Hardij. Zij is gedoopt op 06-04-1751 in Maastricht [Lutherse kerk]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Maria Chrutzin en Johannes Schäffer. Anna is overleden op 13-11-1839 om 07:00 in Maastricht, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1839. Bij de overlijdensaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Frederik Durge (geb. ±1802) en Jan Mathijs Timmers (geb. 1804). Anna bleef ongehuwd.

Adressen:

15-09-1789

   

Bergen op Zoom (borgbrief, werd van nieuwe inwoners verlangd, om aanspraken op armenzorg te voorkomen.)

13-11-1839

   

langs het Vrijthof no 174, Maastricht

Beroep:

13-11-1839

   

koopvrouw

Religie:

06-04-1751

   

Luthers

2 Anna Catharina Barbara Hardij. Zij is gedoopt op 22-04-1752 in Maastricht [Lutherse kerk]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Catharina Gütratzin en Herman Rochs. Anna is overleden op 19-09-1838 om 04:00 in Maastricht, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1838. Bij de overlijdensaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Mathijs Timmers (geb. 1804) en Mathijs Hubert Willems (geb. ±1817). Anna bleef ongehuwd.

Adres:

van 19-09-1838 tot 19-09-1839

   

langs het Vrijthof no 174, Maastricht

Beroep:

19-09-1838

   

winkelierster

Religie:

22-04-1752

   

Luthers

3 Zacharias Hardij. Hij is gedoopt op 11-01-1754 in Maastricht [Lutherse kerk]. Bij de doop van Zacharias waren de volgende getuigen aanwezig: Juffrouw Hombergen en Zacharias Scholl. Zacharias is overleden op 21-02-1807 om 08:00 in Maastricht, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1807. Bij de overlijdensaangifte van Zacharias waren de volgende getuigen aanwezig: Pierre Jacques Simon (geb. ±1751) en Jean Chretien Rochs (geb. ±1759). Zacharias bleef ongehuwd.

Adres:

21-02-1807

   

Place liberté, Maastricht

Beroep:

21-02-1807

   

passementier (maker van decoratief borduurwerk of kantkloswerk van goud- en zilverdraad)

Religie:

11-01-1754

   

Luthers

4 Johanna Helena Hardij, gedoopt op 10-02-1756 in Maastricht [Lutherse kerk]. Volgt II-a.

5 Johan Philippus Hardij, gedoopt op 20-05-1757 in Maastricht [Lutherse kerk]. Volgt II-b.

6 Johannes Daniel Hardij. Hij is gedoopt op 18-06-1759 in Maastricht. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Burchard Lohman en Anna Catharina Noack. Johannes is overleden.

Notitie bij Johannes: Brabants

Religie:

18-06-1759

   

Luthers

7 Anna Dorothea Hardij. Zij is gedoopt op 08-01-1761 in Maastricht [Lutherse kerk]. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Wilhelm Philip Laes en Anna Catharina Lohman. Anna is overleden op 10-06-1827 om 08:30 in Maastricht, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-06-1827.

Notitie bij Anna: Brabants

Anna bleef ongehuwd.

Adres:

10-06-1827

   

langs het Vrijthof no 174, Maastricht

Beroep:

10-06-1827

   

zonder beroep

Religie:

08-01-1761

   

Luthers

 


II-a Johanna Helena Hardij, dochter van Johan Georg Hardij (zie I) en Catharina Barbara Simonis. Zij is gedoopt op 10-02-1756 in Maastricht [Lutherse kerk]. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johanna Helena Maijin en Jacques Simons. Johanna is overleden op 20-12-1820 om 20:00 in Leiden, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1820. Bij de overlijdensaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Isaac Burgettus Drabbe (geb. ±1745) en Christiaan van den Post (geb. ±1795).

Notitie bij Johanna: Brabants

Adressen:

15-09-1789

   

Bergen op Zoom (borgbrief, werd van nieuwe inwoners verlangd, om aanspraken op armenzorg te voorkomen.)

02-11-1797

   

Leiden

30-04-1803

   

Breedestraat, Leiden

20-12-1820

   

Rapenburg, Leiden (Rapenburg, wijk 1 no 247)

Religie:

10-02-1756

   

Luthers

Vermeld:

02-11-1797

   

obligatie (Juffrouw Johanna Helena Hardy koopt samen met broer Johan Philip Hardy een obligatie (lening) van ƒ 1000 (dat is in 2023 € 10154) van Hans Axel Hertell (de latere echtenoot van Johanna Helena) tegen een rente van 4%.
Deze obligatie is doorgehaald op 7-4-1807 (in het jaar van het overlijden van Hans Axel Hertell).)

Johanna trouwde, 47 jaar oud, op 30-04-1803 in Leiden met Hans Axel Hertell. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Hans waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Isaac Burgettus Drabbe (geb. ±1745) en Johan Philippus Hardij (1757-1848) [zie II-b] [broer bruid]. Hans is geboren in Gothenburg, Zweden. Hans is overleden op 20-12-1807 om 02:00 in Leiden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1807. Hij is begraven op 26-12-1807 in Leiden.

Notitie bij Hans: diende in het Staatse leger

Adressen:

30-04-1803

   

Breedestraat, Leiden

20-12-1807

   

Rapenburg bij de Doelesteeg, Leiden (bron: blad 164)

Beroepen:

15-10-1777

   

kapitein

08-04-1779

   

majoor

02-11-1797

   

gepensioneerd kolonel

Het huwelijk van Johanna en Hans bleef kinderloos.


II-b Johan Philippus Hardij, zoon van Johan Georg Hardij (zie I) en Catharina Barbara Simonis. Hij is gedoopt op 20-05-1757 in Maastricht [Lutherse kerk]. Bij de doop van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Philip Kress en Maria Catharina Simons. Johan is overleden op 10-04-1848 om 10:15 in Venlo, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1848. Bij de overlijdensaangifte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Carolus Wilhelmus Seeuwen / Leeuwen (1799-1874) [zie III] [schoonzoon] en Johannes Hendrikus van der Dussen (geb. ±1808).

Adressen:

15-09-1789

   

Bergen op Zoom (borgbrief, werd van nieuwe inwoners verlangd, om aanspraken op armenzorg te voorkomen.)

02-11-1797

   

Leiden

13-04-1799

   

Leiden

30-04-1803

   

Noordeinde, Leiden

08-01-1835

   

Buren, Gelderland

10-04-1848

   

Heiligegeeststraat, Venlo

Beroepen:

09-05-1797

   

handelaar (negociant)

1825

   

fabrikeur van galonnen

08-01-1835

   

rentenier

03-11-1840

   

rentenier

10-04-1848

   

particulier

Religies:

05-10-1800

   

Luthers

03-04-1803

   

Luthers

17-10-1807

   

Luthers

Vermeld:

09-05-1797

   

notariële akte (om de geboorte van ene Thomas de Wassenaar (provoost van het kapitel van St. Servaas in Maastricht) te bevestigen. Deze kan zijn geboorteakte niet tonen.)

02-11-1797

   

obligatie (Juffrouw Johanna Helena Hardy koopt samen met broer Johan Philip Hardy een obligatie (lening) van ƒ 1000 (dat is in 2023 € 10.154) van Hans Axel Hertell (de latere echtenoot van Johanna Helena) tegen een rente van 4%.
Deze obligatie is doorgehaald op 7-4-1807 (in het jaar van het overlijden van Hans Axel Hertell).)

Getuige bij:

30-04-1803

   

huwelijk Hans Axel Hertell (ovl. 1807) en Johanna Helena Hardij (1756-1820) [zie II-a]

   

[broer bruid]

09-01-1835

   

overlijdensaangifte Metje Christina Rosenberger (1770-1835) [zie II-b]

   

[echtgenoot]

Johan trouwde, 41 jaar oud, op 27-04-1799 in Delft met Metje Christina Rosenberger, 28 jaar oud, nadat zij op 13-04-1799 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Metje is een dochter van Johan Elias Rosenberger en Catharina Margaretha Borman. Zij is gedoopt op 26-08-1770 in Delft.

Notitie bij de geboorte van Metje: Uit dezelfde ouders is op 14-10-1764 te Delft ook een Metje Christina Rosenberger geboren. Het is aannemelijk (maar niet zeker) dat ze is overleden voor dat deze Metje geboren werd.

Metje is overleden op 08-01-1835 om 15:00 in Buren, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1835. Bij de overlijdensaangifte van Metje waren de volgende getuigen aanwezig: Heijer Willem Koopman en Johan Philippus Hardij (1757-1848) [zie II-b] [echtgenoot].

Adressen:

13-04-1799

   

Delft

08-01-1835

   

Buren, Gelderland

Religies:

05-10-1800

   

Luthers

03-04-1803

   

Luthers

17-10-1807

   

Luthers


Kinderen van Johan en Metje:

 

1 Catharina Barbara Hardij. Zij is gedoopt op 05-10-1800 in Leiden. Bij de doop van Catharina was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Catharina Barbara Simonis (±1723-1817) [zie I] [grootmoeder vaderszijde].

Notitie bij de geboorte van Catharina: Het betreft een privé doop.

Catharina is overleden, ongeveer 9 dagen oud. Zij is begraven omstreeks 14-10-1800 in Leiden [Pieterskerk].

Notitie bij overlijden van Catharina: begraven tussen 11 en 18 oktober 1800.

Religie:

05-10-1800

   

Luthers

2 Catharina Magdalena Hardij, geboren op 29-03-1803 in Leiden. Zij is gedoopt op 03-04-1803 in Leiden. Bij de doop van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Catharina Magdalena Borman.

Notitie bij de geboorte van Catharina: Het betreft een huisdoop, privé.
Getuige Catharina Magdalena Borman is getrouwd met Johannes Elias Rosenberger

Catharina is overleden op 09-08-1856 om 15:00 in Koudekerk, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1856. Bij de overlijdensaangifte van Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Reijer Vuik (geb. ±1806) en Willem Coenraad Blanken (geb. ±1808). Catharina bleef ongehuwd.

Adressen:

tot 03-04-1852

   

Lienden (buurtschap Meerten)

vanaf 03-04-1852

   

Gorinchem

Beroepen:

03-04-1852

   

zonder beroep

09-08-1856

   

zonder beroep

Religies:

03-04-1803

   

Luthers

tot 03-04-1852

   

Luthers

3 Johan Elias Georg Hardij, geboren op 06-03-1806 in Leiden. Hij is gedoopt op 16-03-1806 in Leiden. Bij de doop van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Magdalena Borman en Johan Elias Georg Rosenberger.

Notitie bij de geboorte van Johan: Het betreft een privé doop.

Johan is overleden op 25-04-1841 in Ambon, Indonesië, 35 jaar oud.

Adressen:

1825

   

Utrecht

15-11-1829

   

Amsterdam (van Utrecht)

Beroepen:

1825

   

student theologie

25-04-1841

   

ambtenaar

Religies:

06-03-1806

   

Luthers

15-11-1829

   

Luthers

Vermeld:

1825

   

militaire registratie

4 Anna Barbara Helena Sophia Hardij, geboren op 04-09-1807 in Leiden. Volgt III.

 


III Anna Barbara Helena Sophia Hardij is geboren op 04-09-1807 in Leiden, dochter van Johan Philippus Hardij (zie II-b) en Metje Christina Rosenberger. Zij is gedoopt op 17-10-1807 in Leiden.

Notitie bij de geboorte van Anna: Het was een privé doop.

Anna is overleden op 17-03-1852 om 21:30 in Middelburg, 44 jaar oud.

Beroepen:

03-11-1840

   

rentenierster

17-03-1852

   

zonder beroep

Religie:

17-10-1807

   

Luthers

Anna trouwde, 33 jaar oud, op 03-11-1840 in Maastricht met Carolus Wilhelmus Seeuwen / Leeuwen, 41 jaar oud. Carolus is geboren op 16-01-1799 in Rotterdam, zoon van Mattheus Seeuwen en Maria Gertrudis Jongen. Carolus is overleden op 19-03-1874 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud. Carolus trouwde later op 14-12-1859 in Rijswijk met Jacoba Goverdina de Haan (geb. ±1804).

Adressen:

ca. 1839

   

Leeuwarden

ca. 07-1841

   

Hoorn (in garnizoen)

10-04-1848

   

Heiligegeeststraat, Venlo

15-06-1865

   

’s-Gravenhage

Beroepen:

ca. 1839

   

kapitein der infanterie

03-11-1840

   

kapitein

10-04-1848

   

kapitein (in het eerste bataillon van het vijfde Regiment Infanterie, in garnizoen te Venloo)

17-03-1852

   

kapitein der infanterie

15-06-1865

   

gepensioneerd kapitein

19-03-1874

   

gepensioneerd kapitein

Getuige bij:

10-04-1848

   

overlijdensaangifte Johan Philippus Hardij (1757-1848) [zie II-b]

   

[schoonzoon]


Kinderen van Anna en Carolus:

 

1 Karel Willem Philip Seeuwen, geboren op 12-07-1841 in Maastricht. Volgt IV-a.

2 Johan Elias George Seeuwen, geboren op 11-03-1843 in Maastricht. Johan is overleden op 14-12-1862 in ’s-Hertogenbosch, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1862. Johan bleef ongehuwd.

Beroep:

14-12-1862

   

sergeant bij het tweede bataiilon van het vijfde regiment infanterie

3 Anna Christina Helena Sophia Seeuwen / Leeuwen, geboren op 28-03-1844 in Maastricht. Volgt IV-b.

4 Seeuwen, levenloos geboren zoon, geboren op 19-08-1845 in Venlo.

5 Maria Geertruida Seeuwen, geboren op 31-08-1846 in Venlo. Maria is overleden op 12-09-1846 in Venlo, 12 dagen oud.

6 Seeuwen, levenloos geboren dochter, geboren op 01-09-1848 in Venlo.

Notitie: Tweelingzuster Mria Geertruida is blijven leven, echter slechts 17 dagen.

7 Maria Geertruida Seeuwen, geboren op 01-09-1848 in Venlo. Maria is overleden op 18-09-1848 in Venlo, 17 dagen oud.

Notitie bij Maria: tweelingzuster is levenloos geboren

8 Seeuwen / Leeuwen, levenloos geboren dochter, geboren op 01-09-1848 in Venlo.

9 Willem Alexander Seeuwen / Teeuwen, geboren op 14-07-1850 in Maastricht. Volgt IV-c.

 


IV-a Karel Willem Philip Seeuwen is geboren op 12-07-1841 om 22:00 in Maastricht, zoon van Carolus Wilhelmus Seeuwen / Leeuwen en Anna Barbara Helena Sophia Hardij (zie III). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1841. Karel is overleden op 17-06-1894 in Utrecht, 52 jaar oud.

Adressen:

15-06-1865

   

Woerden

tot 04-12-1878

   

’s-Gravenhage

vanaf 04-12-1878

   

Gouda

tot 13-10-1892

   

Geertruidenberg

van 13-10-1892 tot 13-05-1893

   

Lange Nieuwstraat 1, Utrecht

vanaf 13-05-1893

   

Maliesingel 53, Utrecht

Beroepen:

15-06-1865

   

2e luitenant infanterie

ca. 1879

   

kapitein (2e regiment infanterie)

1892

   

majoor prov. adjudant

Karel trouwde, 23 jaar oud, op 15-06-1865 in Goes met Anthonia Elisabeth Nortier, 20 jaar oud. Anthonia is geboren op 01-06-1845 in Goes, dochter van Adriaan Nortier en Maria Cornelia de Koning. Anthonia is overleden op 30-06-1930 in Utrecht, 85 jaar oud.

Beroep:

15-06-1865

   

zonder beroep


IV-b Anna Christina Helena Sophia Seeuwen / Leeuwen is geboren op 28-03-1844 in Maastricht, dochter van Carolus Wilhelmus Seeuwen / Leeuwen en Anna Barbara Helena Sophia Hardij (zie III). Anna is overleden op 29-06-1920 in Nijmegen, 76 jaar oud. Anna trouwde, 19 jaar oud, op 11-09-1863 in Rijswijk met Gerrit van Gelder, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 27-02-1838 in Dokkum, zoon van Nanne Willems van Gelder en Geertje Gerrits Vlaskamp. Gerrit is overleden.


IV-c Willem Alexander Seeuwen / Teeuwen is geboren op 14-07-1850 in Maastricht, zoon van Carolus Wilhelmus Seeuwen / Leeuwen en Anna Barbara Helena Sophia Hardij (zie III). Willem is overleden.

Adressen:

tot 01-03-1866

   

’s-Gravenhage

10-08-1874

   

Semarang, Indonesië

Beroepen:

van 01-03-1866 tot 01-10-1866

   

soldaat

van 01-03-1866 tot 01-03-1874

   

militair (vrijwillig geangageerd als soldaat voor tien jaren)

van 01-10-1866 tot 22-08-1867

   

titulair korporaal

vanaf 22-08-1867

   

korporaal

Vermeld:

21-08-1867

   

overgeplaatst (naar het 4e Regiment der Infanterie)

20-06-1868

   

overgegaan (bij het Koloniaal Werfdepot met een vrijwillige verbintenis voor zes jaren bij de Koloniale Troepen ingaande met de dag van inscheping met ƒ 170,- gratificatie)

22-06-1874

   

paspoort (in Ned. Indie toegestaan)

10-08-1874

   

afgegaan (te Semarang, zijnde hem het certificaat van goed gedrag uitgereikt)

Willem trouwde, 24 jaar oud, op 15-10-1874 in Semarang, Indonesië met Emma Maria. Emma is overleden.

Notitie bij Emma: een Chinese Christenvrouw

Index (68 personen)

Emma Maria [Partner van IV-c]  IV-c

Blanken, Willem Coenraad (*±1808) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van II-b]  II-b,2

Borman, Catharina Magdalena [Getuige bij doop van dochter van II-b] [Getuige bij doop van zoon van II-b]  II-b,2; II-b,3

Borman, Catharina Margaretha [Schoonmoeder van II-b]  II-b

Cavelier, Willem Augustus (*±1789) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van I]  I

Chrutzin, Anna Maria [Getuige bij doop van dochter van I]  I,1

Drabbe, Adriaan Isaac Burgettus (*±1745) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van II-a] [Getuige bij overlijdensaangifte van II-a]  II-a; II-a

Durge, Johan Frederik (*±1802) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van I]  I,1

Dussen, Johannes Hendrikus van der (*±1808) [Getuige bij overlijdensaangifte van II-b]  II-b

Gelder, Gerrit van (*27-02-1838) [Partner van IV-b]  IV-b

Gelder, Nanne Willems van [Schoonvader van IV-b]  IV-b

Gütratzin, Anna Catharina [Getuige bij doop van dochter van I]  I,2

Haan, Jacoba Goverdina de (*±1804)  III

Hardij, Anna Barbara Helena Sophia (*04-09-1807, †17-03-1852) [Nummer III]  III; IV-a; IV-b; IV-c

Hardij, Anna Catharina Barbara (~22-04-1752, †19-09-1838) [Dochter van I]  I,2

Hardij, Anna Dorothea (~08-01-1761, †10-06-1827) [Dochter van I]  I,7

Hardij, Anna Maria (~06-04-1751, †13-11-1839) [Dochter van I]  I,1

Hardij, Catharina Barbara (~05-10-1800, []±14-10-1800) [Dochter van II-b]  I; II-b,1

Hardij, Catharina Magdalena (*29-03-1803, †09-08-1856) [Dochter van II-b]  II-b,2

Hardij, Johan Elias Georg (*06-03-1806, †25-04-1841) [Zoon van II-b]  II-b,3

Hardij, Johan Georg (*±1730, †<31-01-1817) [Nummer I]  I; II-a; II-b

Hardij, Johan Philippus (~20-05-1757, †10-04-1848) [Nummer II-b]  II-a; II-b; II-b; III; III

Hardij, Johanna Helena (~10-02-1756, †20-12-1820) [Nummer II-a]  II-a; II-b

Hardij, Johannes Daniel (~18-06-1759) [Zoon van I]  I,6

Hardij, Zacharias (~11-01-1754, †21-02-1807) [Zoon van I]  I,3

Hertell, Hans Axel (†20-12-1807) [Partner van II-a]  II-a; II-b

Hombergen, Juffrouw [Getuige bij doop van zoon van I]  I,3

Hustin, Carel Willem (*±1769) [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van I]  I

Jongen, Maria Gertrudis [Schoonmoeder van III]  III

Koning, Maria Cornelia de [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a

Koopman, Heijer Willem [Getuige bij overlijdensaangifte van partner van II-b]  II-b

Kress, Johan Philip [Getuige bij doop van II-b]  II-b

Laes, Wilhelm Philip [Getuige bij doop van dochter van I]  I,7

Lohman, Anna Catharina [Getuige bij doop van dochter van I]  I,7

Lohman, Johan Burchard [Getuige bij doop van zoon van I]  I,6

Maijin, Johanna Helena [Getuige bij doop van II-a]  II-a

Meij, Anna Maria [Schoonmoeder van I]  I

Noack, Anna Catharina [Getuige bij doop van zoon van I]  I,6

Nortier, Adriaan [Schoonvader van IV-a]  IV-a

Nortier, Anthonia Elisabeth (*01-06-1845, †30-06-1930) [Partner van IV-a]  IV-a

Post, Christiaan van den (*±1795) [Getuige bij overlijdensaangifte van II-a]  II-a

Rochs, Herman [Getuige bij doop van dochter van I]  I,2

Rochs, Jean Chretien (*±1759) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van I]  I,3

Rosenberger, Johan Elias [Schoonvader van II-b]  II-b

Rosenberger, Johan Elias Georg [Getuige bij doop van zoon van II-b]  II-b,3

Rosenberger, Metje Christina (~26-08-1770, †08-01-1835) [Partner van II-b]  II-b; II-b; III

Schäffer, Johannes [Getuige bij doop van dochter van I]  I,1

Scholl, Zacharias [Getuige bij doop van zoon van I]  I,3

Seeuwen (levenloos *19-08-1845) [Zoon van III]  III,4

Seeuwen (levenloos *01-09-1848) [Dochter van III]  III,6

Seeuwen, Johan Elias George (*11-03-1843, †14-12-1862) [Zoon van III]  III,2

Seeuwen, Karel Willem Philip (*12-07-1841, †17-06-1894) [Nummer IV-a]  IV-a

Seeuwen, Maria Geertruida (*31-08-1846, †12-09-1846) [Dochter van III]  III,5

Seeuwen, Maria Geertruida (*01-09-1848, †18-09-1848) [Dochter van III]  III,7

Seeuwen, Mattheus [Schoonvader van III]  III

Seeuwen / Leeuwen (levenloos *01-09-1848) [Dochter van III]  III,8

Seeuwen / Leeuwen, Anna Christina Helena Sophia (*28-03-1844, †29-06-1920) [Nummer IV-b]  IV-b

Seeuwen / Leeuwen, Carolus Wilhelmus (*16-01-1799, †19-03-1874) [Partner van III]  II-b; III; IV-a; IV-b; IV-c

Seeuwen / Teeuwen, Willem Alexander (*14-07-1850) [Nummer IV-c]  IV-c

Simon, Pierre Jacques (*±1751) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van I]  I,3

Simonis, Catharina Barbara (*±1723, †31-01-1817) [Partner van I]  I; II-a; II-b; II-b,1

Simonis, Joannes [Schoonvader van I]  I

Simons, Jacques [Getuige bij doop van II-a]  II-a

Simons, Maria Catharina [Getuige bij doop van II-b]  II-b

Timmers, Jan Mathijs (*20-08-1804) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van I] [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van I]  I,1; I,2

Vlaskamp, Geertje Gerrits [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b

Vuik, Reijer (*±1806) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van II-b]  II-b,2

Willems, Mathijs Hubert (*±1817) [Getuige bij overlijdensaangifte van dochter van I]  I,2


Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 07-11-2023 16:00:04 door Jaap Hardy